Tủ quần áo 26 – cửa lùa

Tủ quần áo 26 cửa lùa: 1400x2600x580