Tủ bếp 29

Danh mục: ,

Tủ bếp trên (1m4+2m6)x800x350
Tủ bếp dưới ốp cánh (1m4+2m6)
Tủ nhỏ 600x2m3x600
Mặt đá bếp và kính bếp