Tủ bếp 28

Danh mục: ,

Tủ bếp trên (4m7+2m5)x800x350
Tủ bếp dưới (4m7+2m5)x810x620 (đã bao gồm khung tủ lạnh)
Mặt đá bếp và kính bếp