Tủ bếp 27

Danh mục: ,

Tủ bếp trên (1600+3500)x800x350
Tủ bếp dưới (1600+3500)x810x620
Mặt đá bếp và kính bếp