Giường phảng 08

Giường phảng 08: 2000x2400x350 ( Ngang x dài x cao)