Giường phảng 07

Giường phảng 07: 2000x2400x350 ( Ngang x dài x cao)