Giường phảng 04

Giường phảng 04 : 2000x2400x400 ( Ngang x dài x cao)