Giường phảng 02

Giường phảng 02: 2000x2400x450 ( Ngang x dài x cao)