Giường phảng 01

Giường phảng 01: 2000x2400x350 ( Ngang x dài x cao)