Bục ngồi 03

Bục ngồi 03: (3400+3000)x500x400 ( Ngang x cao x rộng)