Bàn trang điểm 17

Bàn trang điểm 17: 1200x1500x400 ( Ngang x cao x rộng )