Bàn trang điểm 15

Bàn trang điểm 15 : 800x750x400 ( Ngang x cao x rộng )