Bàn trang điểm 13

Bàn trang điểm 13: 1000x800x400 ( Ngang x cao x rộng )