Bàn trang điểm 11

Bàn trang điểm 11 : 800x200x400 ( Ngang x cao x rộng )