Bàn trang điểm 09

Bàn trang điểm 09: 1000x1500x400 ( Ngang x cao x rộng )