Bàn trang điểm 08

Bàn trang điểm 08 : 800x200x400 ( Ngang x cao x rộng )