Bàn trang điểm 06

Bàn trang điểm 06 :1000x1500x400 ( Ngang x cao x rộng)