Bàn trang điểm 05

Bàn trang điểm 05 : 800x1600x400 ( Ngang x cao x rộng)