Bàn trang điểm 04

Bàn trang điểm 04: 800x1600x400 ( Ngang x cao x rộng )