Bàn trang điểm 01

Bàn trang điểm 01 : 600x750x400 ( Ngang x cao x rộng )